Batı Müziğinde Temel Akorlar

Bir eseri icra ederken, kimi zaman gitar, akordiyon, piyano gibi bazı enstrümanların aynı anda birden çok farklı sese bastığını görürüz. Üç ya da daha fazla farklı sesin aynı anda duyulmasıyla elde ettiğimiz seslere akor denir.
Akorlar genel olarak Latin harfleriyle gösterilirler. (C, F, Dm vs gibi)

Triadlar

Majör, minör, arttırılmış ve eksiltilmiş akorlar; aralarında iki 3’lü aralığın olduğu üç farklı sesten oluşan triadlardan elde edilir. Şimdi akorların nasıl elde edildiğini ve temel majör, minör, arttırılmış ve eksiltilmiş triadları inceleyelim.

Dört çeşit triad vardır:

TriadMajör Gam’daki DereceleriAralıkları
  
Majör Triad1 3 52 + 1,5
Minör Triad1 3  51,5 + 2
Eksiltilmiş Triad (diminished)1 3  5 1,5 + 1,5
Arttırılmış Triad(augmented)1 3 5 #2 + 2

2. Majör Triad’lar:

Majör bir gamın birinci, üçüncü ve beşinci derecesinden (1 3 5) oluşurlar. Majör triad ayrıca 2 Tam Ses (majör üçlü) + 1,5 Ses (minör üçlü) formülüyle de elde edilebilir.

Örnek 1: Do majör akorunu bulalım:

1. yol: Do majör gamını buluruz ve 1., 3. ve 5. seslerini alırız:

2. Yol: Do sesinden 2 tam aralık (majör üçlü aralık) ve 1,5 aralık (minör üçlü aralık) ilerleriz:

Do________Mi_______Sol
 2 tam ses 1,5 ses 

Örnek 2: Re Bemol majör akorunu (D ) bulalım:

1. Yol: Re Bemol Majör gamını yazıyoruz ve 1., 3. ve 5. derecelerini buluyoruz:

2. Yol:

Re Bemol__________Fa_________La Bemol
 2 tam ses 1,5 ses 

Böylelikle D akorunun Re bemol, Fa ve La bemol seslerinden oluştuğunu görüyoruz.

Tüm majör akorlar büyük Latin harfleriyle gösterilir.

Akor İsmiAldığı SeslerSembolüAkor İsmiAldığı SeslerSembolü
Do MajörDo Mi SolCFa MajörFa La DoF
Sol MajörSol Si ReGSi Bemol MajörSi  Re Fa
Re MajörRe Fa# LaDMi Bemol MajörMi  Sol Si 
La MajörLa Do# MiALa Bemol MajörLa  Do Mi 
Mi MajörMi Sol# SiERe Bemol MajörRe Fa La 
Si MajörSi Re# Fa#BSol Bemol MajörSol  Si  Re 
Fa Diyez MajörFa# La# Do#F#Do Bemol MajörDo  Mi  Sol 
Do Diyez MajörDo# Mi# Sol#C#   

 2.Minör Triad’lar:

Minör bir gamın birinci, üçüncü ve beşinci derecesinden oluşur. Aynı zamanda bir majör gamın birinci derecesi, üçüncü derecesinin yarım ses pesi ve beşinci derecesinden (1 3  5) oluşurlar. Minör triad ayrıca 1,5 ses (minör üçlü) + 2 tam ses (majör üçlü) formülüyle de elde edilebilir.

Örnek : Do minör akorunu bulalım:

1. Yol: Do Minör gamını yazıp, 1., 3. ve 5. derecelerini buluruz:

2. Yol: Do Majör gamında 3. dereceyi bemol yaparız. (1 3  5):

Yukarıda görüldüğü gibi, herhangi bir majör akordaki 3. derece sesi yarım ses pesleştirilir ve o majör akorun minör akoru bulunur:

3. Yol: Do sesinden 1,5 ses (minör üçlü aralık) ve 2 tam (majör üçlü aralık) ses ilerleriz:

Do__________Mi bemol_________Re
 1,5 ses 2 tam ses 

Minör akorlar, 3 farklı sembol ile gösterilebilir. Popüler müzik notasyonunda genelde büyük Latin harfinin yanına küçük ‘m’ harfi konarak gösterilir. Caz müziğinde büyük Latin harfinin yanına kısa çizgi konur (-). Klasik müzik eğitiminde küçük Latin harfi tercih edilebilir.

Akor İsmiAldığı SeslerSembolleriAkor İsmiAldığı SeslerSembolleri
La MinörLa Do MiAm, A-, aRe MinörRe Fa LaDm, D-, d
Mi MinörMi Sol SiEm, E-, eSol MinörSol Si  ReGm, G-, g
Si MinörSi Re Fa#Bm, B-, bDo MinörDo Mi  SolCm, C-, c
Fa# MinörFa# La Do#F#m, F#-, f#Fa MinörFa La  DoFm, F-, f
Do# MinörDo# Mi Sol#C#m, C#-, c#Si Bemol MinörSi  Re  Fa m, B  -, b 
Sol# MinörSol# Si Re#G#m, G#-, g#Mi Bemol MinörMi  Sol  Si  m, E  -, e 
Re# MinörRe# Fa# La#D#m, D#-, d#La Bemol MinörLa  Do  Mi  m, A  -, a 
La# MinörLa# Do# Mi#A#m, A#-, a#   

3. Eksiltilmiş (Diminished) Triad’lar:

Minör bir triadın beşinci derecesinin yarım ses eksiltilmesiyle oluşur. Majör bir triadın üçüncü ve beşinci derecelerinin yarım ses pesleştirilmesiyle de oluşur (1 3 5 ). Aynı zamanda 1,5 ses (minör üçlü) + 1,5 ses (minör üçlü) formülüyle de elde edilebilir.

Örnek: Do eksiltilmiş akorunu bulalım:1. Yol: Do Minör triadını yazıp, 5. dereceyi yarım ses pesleştiririz:

2. Yol: Do Majör triadını yazıp, 3. ve 5. dereceyi yarım ses pesleştiririz:

3. Yol: Do sesinden 1,5 ses (minör üçlü aralık) ve 1,5 ses (minör üçlü aralık) ilerleriz:

Do__________Mi bemol_________Sol bemol
 1,5 ses 1,5 ses 

Eksiltilmiş akorlar, büyük ya da küçük Latin harfinin sağ üst köşesine konan küçük bir çember sembolü (◦) ile gösterilir. Popüler müzik ve caz müziği notasyonunda genelde büyük Latin harfinin yanına konarken, klasik müzik eğitiminde küçük Latin harfinin yanına konur. Bir diğer kullanım da büyük Latin harfinin yanına İngilizcede ‘diminished’ (eksiltilmiş) kelimesinin kısaltması olan ‘dim’ sözcüğünün konulmasıdır (örnek: Cdim).

Akor İsmiAldığı SeslerSembolüAkor İsmiAldığı SeslerSembolü
Do EksiltilmişDo Mi  Sol Cº, Cdim, cºFa EksiltilmişFa La  Do Fº, Fdim,fº
Sol EksiltilmişSol Si  Re Gº, Gdim, gºSi Bemol EksiltilmişSi  Re  Fa  º, Bdim, b  º
Re EksiltilmişRe Fa La Dº, Ddim, dºMi Bemol EksiltilmişMi  Sol  Si   º, E  dim , e  º
La EksiltilmişLa Do Mi Aº, Adim, aºLa Bemol EksiltilmişLa  Do  Mi  º, A  dim, a  º
Mi EksiltilmişMi Sol Si Eº, Edim, eºRe Bemol EksiltilmişRe  Fa  La  º, D  dim, d  º
Si EksiltilmişSi Re FaBº, Bdim, bºSol Bemol EksiltilmişSol  SiRe º,G  dim, g  º
Fa Diyez EksiltilmişFa# La DoF#º, Fdim, f#ºDo Bemol EksiltilmişDo MiSol º,C  dim, c  º
Do Diyez EksiltilmişDo# Mi SolC#º, C#dim, c#º   

4. Arttırılmış (Augmented) Triad’lar:

Majör bir triadın beşinci derecesinin yarım ses tizleştirilmesiyle oluşur (1 3 5 # ). Aynı zamanda 2 tam ses (majör üçlü) + 2 tam ses (majör üçlü) formülüyle de elde edilebilir.

Örnek : Do arttırılmış akorunu bulmak istiyoruz:

1. Yol: Do Majör triadını yazıp, 5. dereceyi yarım ses tizleştiririz:

2. Yol: Do sesinden 2 tam ses (majör üçlü aralık) ve 2 tam ses (majör üçlü aralık) ilerleriz:

Do__________Mi_________Sol diyez
 2 tam ses 2 tam ses 

Arttırılmış akorlar, büyük Latin harfinin sağ üst köşesine konan artı sembolü (+) ile gösterilir. Bir diğer kullanım da büyük Latin harfinin yanına İngilizcede ‘augmented’ (arttırılmış) kelimesinin kısaltması olan ‘aug’ sözcüğünün konulmasıdır (örnek: Caug).

Akor İsmiAldığı SeslerSembolüAkor İsmiAldığı SeslerSembolü
Do ArttırılmışDo Mi Sol #C + , CaugFa ArttırılmışFa La Do #F + , Faug
Sol ArttırılmışSol Si Re #G + , GaugSi Bemol ArttırılmışSi  Re Fa # + , B  aug
Re ArttırılmışRe Fa# La#D + , DaugMi Bemol ArttırılmışMi  Sol Si + , E  aug
La ArttırılmışLa Do# Mi #A + , AaugLa Bemol ArttırılmışLa  Do Mi + , A  aug
Mi ArttırılmışMi Sol# Si #E + , EaugRe Bemol ArttırılmışRe  Fa La + , D  aug
Si ArttırılmışSi Re# FaB + , BaugSol Bemol ArttırılmışSol  Si  Re + , G  aug
Fa Diyez ArttırılmışFa# La# Do F# + , F#augDo Bemol ArttırılmışDo  Mi  Sol + ,C  aug
Do Diyez ArttırılmışDo# Mi# Sol C# + , C#aug   

Leave A Comment